OPTIMUS NEO (Hydralic Oil)

Category : Dầu thủy lực

Dầu thủy lực OPTIMUS NEO AW 32, 46, 68 chống mài mòn được pha chế từ dầu gốc hàng đầu và hệ phụ gia cáo cấp nhập khẩu để sử dụng cho các hệ thống thủy lực cao áp di động và tĩnh lại trong công nghiệp, vận tải, xây dựng, hệ thống thủy lực có bơm bánh răng, piston, cánh quạt… máy ép nhựa, các hệ thống tuần hoàn.
1/ Đặc tính:
• Bảo vệ chống mài mòn.
• Chống oxy hóa và rỉ sét.
• Khả năng tách nước tốt
• Sự lựa chọn kinh tế.
2/ Tiêu chuẩn sản xuất:
• Tiêu chuẩn: ISO VG32
• Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 10:2015/OPTIMUS
• Tiêu chuẩn: ISO VG 46
• Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 11:2015/OPTIMUS
• Tiêu chuẩn: ISO VG68
• Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 12:2015/OPTIMUS
3/Bao bì:
• Xô nhựa 18 Lít
• Phuy săt 200 Lít
4/Thông số kỹ thuật:

Stt Tên các chỉ tiêu Đvt Mức chất lượng Phương pháp thử
AW32 AW46 AW68
1 Độ nhớt động học ở 100oC cSt 29.5 – 35.5 42.5 – 50.5 62.5 – 72.5 ASTM D 445
2 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở oC Min 200 Min 200 Min 200 ASTM D 92
3 Chỉ số độ nhớt   Min 96 Min 98 Min 100 ASTM D 2270
4 Hàm lượng nước % Max 0,05 Max 0,05 Max 0,05 ASTM D 95
5 Tỷ trọng ở 200C kg/l 0.84-0.89 0.84-0.89 0.84-0.89 ASTM D 1298